Teksten en drukwerk folder en brochure Heuvelse Hof

In Waalre West realiseren Van Santvoort Projektontwikkeling en Van Santvoort Bouw een plan met 50 woningen. Tussen de Deelshouten en de Heuvelstraat wordt een nieuwe buurt gerealiseerd met veel groen, een open karakter en een landelijke opzet: Heuvelse Hof.

In de eerste fase was er behoefte aan een eenvoudige folder over het project. Hiermee konden geïnteresseerden geïnformeerd worden. Fenoomenaal verzorgde de teksten voor deze folder. In een later stadium volgde de complete verkoopbrochure, waarvoor Fenoomenaal ook de teksten verzorgde. Deze werden goed ontvangen. Fenoomenaal verzorgde ook het drukwerk van de brochure.